15e Clingendael European Health Forum Woensdag 25 maart 2015 op het Instituut Clingendael in Den Haag

Vooraankondiging 15e Clingendael European Health Forum

Woensdag 25 maart 2015 op het Instituut Clingendael in Den Haag.
Aanvang: 13.00 uur, lunch vanaf 12.15 uur, einde 17.00 uur

Geachte heer, mevrouw,
Op woensdag 25 maart a.s. vindt in Den Haag voor de 15e keer het Clingendaelsymposium plaats. Dit jaarlijkse symposium voorziet sinds 2001 in een platform waar vertegenwoordigers van alle partijen in de Nederlandse gezondheidszorg met elkaar debatteren over uitdagingen in de zorg in een poging een oplossing dichterbij te brengen.

Het thema van dit jaar is uitkomstbekostiging.

Minister Schippers heeft aangegeven uitkomstbekostiging te zien als middel om de zorg op lange termijn betaalbaar te houden met verbetering van doelmatigheid en kwaliteit. Implementatie gaat echter gepaard met grote uitdagingen en lijkt vaak maar matig te lukken.

Doel van het Clingendaelsymposium is om op korte termijn te komen tot een concrete agendasetting voor uitkomstbekostiging: wat moet er gebeuren om implementatie een stap verder te brengen en wat hebben partijen daarbij van elkaar nodig?

Onder leiding van Inge Diepman presenteert een team van de Erasmus Universiteit Rotterdam (Erik Schut en Frank Eijkenaar) nieuwe onderzoeksresultaten op dit gebied. Dana Gelb Safran (director Blue Cross uit Massachusetts) presenteert resultaten van implementatie van een systeem van uitkomstbekostiging en Jeroen Struijs (RIVM) extrapoleert de Amerikaanse ervaringen naar Nederland.

In een oplossingsgerichte dialoog met  u reflecteert een panel van deskundigen met o.a.  Wim van Harten (Lid RvB NKI-AVL) , Jan Erik de Wildt (Universiteit Tilburg), Guusje Dolsma (teammanager Algemeen Economisch Beleid, Onderwijs, Innovatie en Gezondheidszorg), Diana Delnoij (Kwaliteitsinstituut), Norbert Hoogers (Achmea) en Peter Huijgens (IKNL) over de gewenste ontwikkelingen.

Graag  verwelkomen  wij u 25 maart a.s. op het Clingendael Instituut. U kunt zich nu al aanmelden voor deze bijeenkomst door een bericht te sturen aan mevrouw Caroline van Bruggen (adres: info@amchampc.org),

Met vriendelijke groet,
namens AmCham
Dr. Michel van Agthoven (voorzitter)

Reacties zijn afgesloten